ثبت نام

استاد: علی ساعدی قوزلوجه

ساعدی قوزلوجه
نمایش اطلاعات تماس استاد برگزیده

کنکور سراسری => مشاوره

دروس  برگزیده دانشگاهی => گروه ریاضی

برنامه نویسی و نرم افزار => نرم افزار های محاسباتی و آماری

برنامه نویسی و نرم افزار => نرم افزار های ICDL

برنامه نویسی و نرم افزار => نرم افزار های ICDL