ثبت نام

استاد: علی ساعدی قوزلوجه

علی ساعدی قوزلوجه

کنکور سراسری => مشاوره

دروس  برگزیده دانشگاهی => گروه ریاضی

برنامه نویسی و نرم افزار => نرم افزار های محاسباتی و آماری

برنامه نویسی و نرم افزار => نرم افزار های ICDL

برنامه نویسی و نرم افزار => نرم افزار های ICDL