ثبت نام

شما هم می توانید در این سامانه معلم خصوصی شوید

سامانه معلم خصوصی

معلم شوید

برای اینکه شما هم بتوانید در سامانه معلم خصوصی هوشمندان به صورت مدرس فعالیت داشته باشید کافیست با ثبت نام در قسمت مدرسین اطلاعات خود را وارد نمایید و در چند مرحله به تکمیل اطلاعات خود برای بررسی در سایت هوشمندان بپردازید.

مرحله 1: عکس پرسنلی خود را اسکن نموده و در قسمت آپلود عکس در وب سایت قرار دهید.

مرحله 2: تمامی مدارک تحصیلی خود به ترتیب، و یا آخرین مدرک تحصیلی خود را در قسمت مدارک تحصیلی وارد نمایید.

مرحله 3: افتخارات تحصیلی و تجربی خود در تدریس و یا مربوط به تدریس را در قسمت افتخارات وارد نمایید.

مرحله 4: تجربه های تدریس خود در آموزشگاه های یا موسسات دیگر را وارد نمایید.

مرحله 5: پنل کاربری شما ب در حال بررسی تغییر خواهد کرد و بعد از بررسی های لازم و تماس با شما، پنل شما به حالت فعال در خواهد آمد و شما می توانید در سایت فعالیت نمایید.