ثبت نام

استاد: محمدرضا جعفری

محمدرضا جعفری

متوسطه اول => نهم متوسطه

متوسطه دوم => یازدهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => دوازدهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => دهم علوم تجربی

متوسطه اول => هفتم متوسطه

متوسطه اول => هشتم متوسطه

متوسطه دوم => دهم ریاضی فیزیک

متوسطه دوم => یازدهم علوم تجربی

متوسطه دوم => دوازدهم علوم تجربی

متوسطه دوم => دهم علوم انسانی

متوسطه دوم => دوازدهم علوم انسانی

کنکور سراسری => کنکور سراسری رشته علوم انسانی

زبان های خارجی => زبان عربی

زبان های خارجی => زبان عربی

کنکور سراسری => دروس عمومی کنکور سراسری